Voice BAR DMR-1800R

Hãng sản xuất: Toshiba
Thời gian ghi âm tối đa: 17.7 giờ