Máy ghi âm Toshiba TY-VR1

Máy ghi âm Toshiba TY-VR1

Máy ghi âm Toshiba TY-VR1

Hãng sản xuất: Toshiba
Thời gian ghi âm tối đa: 4.6 giở