Hướng dẫn sử dụng máy ghi âm Cenix VR-W600

Khởi động máy: Gạt nút khoá Hold,  Bấm nút 4 khoảng 3 giây  

– Mặc định Folder A sẽ hiện ra bấm chọn Rec/Stop để bắt đầu ghi âm, ngừng ghi âm bấm nút Rec/Stop lần nữa ( có 4 Folder A, B, C , D rất tiện lợi khi ta sắp sếp chọn các kiểu ghi âm khác nhau, để di chuyển đến các Folder bấm nút Menu sau đó chọn 7 hoặc 8 )

–  Để nghe lại file vừa ghi âm bấm nút 4,  tua  bài chọn 2 nút 8

– Khi muốn nghe lại 1 đoạn ghi âm bất kỳ, ấn chọn Menu khi file ghi âm đang chạy để đánh dấu điểm A sau đó ấn lần nữa để đánh dấu điểm B( A,B là điểm đầu và điểm kết thúc của đoạn ghi âm muốn  nghe lại)

– Tăng giảm âm thanh chọn VOL

– Để xoá file vừa ghi âm: di chuyển đến thư mục chứa file cần xoá sau đó giữ nút ERASE khoảng 2s khi nút ERASE nhấp nháy ấn chọn lần nữa để xoá

– Cài đặt cho máy: Bấm nút Menu để vào chế độ cài đặt( di chuyển qua các mục bấm chọn Menu lần nữa

– Mục FOLD: Chọn Folder cần ghi âm

– Mục tiếp theo cài đặt các kiểu ghi âm( có 3 chế độ ghi âm HQ:ghi âm chất lượng cao, SP: ghi âm chất lượng khá, LP: ghi âm với thời gian lâu, di chuyển chọn bằng cách sử dụng 2  nút 8 7 )

– Mục Vos: Bật chế độ ghi âm thông minh khi có tiếng động mới ghi âm( chọn bằng cách sử dụng 2 nút  8 7 cuối cùng ấn  4 )

Nguồn: Số hóa