Máy ghi âm Zoom

Máy ghi âm Zoom H4n Ext Recorder Professional

Máy ghi âm Zoom H4n Ext Recorder Professional
Hãng sản xuất: ZOOMMemory card: SD Memory cardDung lượng Memory: 32GBThời gian ghi âm tối đa: -Kết nối với máy tínhChức năng nghe MP3 / ...

Máy ghi âm Zoom H1 Handy Recorder

Máy ghi âm Zoom H1 Handy Recorder
Hãng sản xuất: ZOOMMemory card: SD Memory cardDung lượng Memory: 2GBThời gian ghi âm tối đa: 10 giờKết nối với máy tính ...

Máy ghi âm Zoom H4 recorder

Máy ghi âm Zoom H4 recorder
Hãng sản xuất: ZOOMMemory card: Bộ nhớ trongDung lượng Memory: -Thời gian ghi âm tối đa: -Kết nối với máy tínhChức năng nghe MP3 / ...