Máy ghi âm Toshiba

Voice BAR DMR-1800R

Voice BAR DMR-1800R
Hãng sản xuất: Toshiba Thời gian ghi âm tối đa: 17.7 giờ ...

Máy ghi âm Toshiba TY-VR1

Máy ghi âm Toshiba TY-VR1
Hãng sản xuất: Toshiba Thời gian ghi âm tối đa: 4.6 giở ...

Máy ghi âm Toshiba DMR-1800R

Máy ghi âm Toshiba DMR-1800R
Hãng sản xuất: TOSHIBA Memory card: Bộ nhớ trong Dung lượng Memory: - Thời gian ghi âm tối đa: 17.7giờ Kết nối với máy tính ...