Máy ghi âm Mimo

Máy ghi âm Mimo 18V 2GB

Máy ghi âm Mimo 18V 2GB
Bộ nhớ trong: 2 GB Tính năng:- Play Text - Đọc Ebook - Xem ảnh - Nghe nhạc - Ghi âm - Flash Player - Đài ...

Máy ghi âm Mimo 2GB

Máy ghi âm Mimo 2GB
Bộ nhớ trong: 2 GB Tính năng:- Nghe nhạc - Ghi âm - Đài FM - Xem phim ...

Máy ghi âm Mimo SN-5200 2Gb

Máy ghi âm Mimo SN-5200 2Gb
  Bộ nhớ trong: 2 GB Tính năng: - Nghe nhạc - Ghi âm - Chơi Game - Đài FM - Xem phim ...