Sản phẩm

Máy ghi âm Mimo 18V 2GB

Máy ghi âm Mimo 18V 2GB
Bộ nhớ trong: 2 GB Tính năng:- Play Text - Đọc Ebook - Xem ảnh - Nghe nhạc - Ghi âm - Flash Player - Đài ...

Máy ghi âm Mimo 2GB

Máy ghi âm Mimo 2GB
Bộ nhớ trong: 2 GB Tính năng:- Nghe nhạc - Ghi âm - Đài FM - Xem phim ...

Máy ghi âm Mimo SN-5200 2Gb

Máy ghi âm Mimo SN-5200 2Gb
  Bộ nhớ trong: 2 GB Tính năng: - Nghe nhạc - Ghi âm - Chơi Game - Đài FM - Xem phim ...

Máy ghi âm Zoom H4n Ext Recorder Professional

Máy ghi âm Zoom H4n Ext Recorder Professional
Hãng sản xuất: ZOOMMemory card: SD Memory cardDung lượng Memory: 32GBThời gian ghi âm tối đa: -Kết nối với máy tínhChức năng nghe MP3 / ...

Máy ghi âm Zoom H1 Handy Recorder

Máy ghi âm Zoom H1 Handy Recorder
Hãng sản xuất: ZOOMMemory card: SD Memory cardDung lượng Memory: 2GBThời gian ghi âm tối đa: 10 giờKết nối với máy tính ...

Máy ghi âm Zoom H4 recorder

Máy ghi âm Zoom H4 recorder
Hãng sản xuất: ZOOMMemory card: Bộ nhớ trongDung lượng Memory: -Thời gian ghi âm tối đa: -Kết nối với máy tínhChức năng nghe MP3 / ...

Máy ghi âm Vaso VM220N 256MB

Máy ghi âm Vaso VM220N 256MB
Hãng sản xuất: VASOMemory card: Bộ nhớ trongDung lượng Memory: 256MBThời gian ghi âm tối đa: 70giờKết nối với máy tínhChức năng nghe MP3 ...

Máy ghi âm Vaso VM420N 256MB

Máy ghi âm Vaso VM420N 256MB
Hãng sản xuất: VASOMemory card: Bộ nhớ trongDung lượng Memory: 256MBThời gian ghi âm tối đa: 70giờKết nối với máy tínhChức năng nghe MP3 ...

Máy ghi âm Vaso D88F 512MB

Máy ghi âm Vaso D88F 512MB
Hãng sản xuất: VASOMemory card: Bộ nhớ trongDung lượng Memory: 512MBThời gian ghi âm tối đa: 140giờKết nối với máy tínhChức năng nghe MP3 /Chưa có ...

Voice BAR DMR-1800R

Voice BAR DMR-1800R
Hãng sản xuất: Toshiba Thời gian ghi âm tối đa: 17.7 giờ ...

Máy ghi âm Toshiba TY-VR1

Máy ghi âm Toshiba TY-VR1
Hãng sản xuất: Toshiba Thời gian ghi âm tối đa: 4.6 giở ...

Máy ghi âm Toshiba DMR-1800R

Máy ghi âm Toshiba DMR-1800R
Hãng sản xuất: TOSHIBA Memory card: Bộ nhớ trong Dung lượng Memory: - Thời gian ghi âm tối đa: 17.7giờ Kết nối với máy tính ...

Máy ghi âm Sony ICD P720 4Gb

Máy ghi âm Sony ICD P720 4Gb
Hãng sản xuất: SONYMemory card: Bộ nhớ trongDung lượng Memory: 4GBThời gian ghi âm tối đa: 455giờKết nối với máy tínhChức năng nghe MP3 ...

Máy ghi âm Sony ICD-UX512

Máy ghi âm Sony ICD-UX512
Hãng sản xuất: SONYMemory card: Bộ nhớ trongDung lượng Memory: 2GBThời gian ghi âm tối đa: 3 giờKết nối với máy tínhChức năng nghe MP3 ...

Máy ghi âm Sony ICD-P720 2G

Máy ghi âm Sony ICD-P720 2G
Hãng sản xuất: SONYMemory card: Bộ nhớ trongDung lượng Memory: 2GBThời gian ghi âm tối đa: 250giờKết nối với máy tínhChức năng nghe MP3 ...

Máy ghi âm Samsung YV-160Y

Máy ghi âm Samsung YV-160Y
Hãng sản xuất: SamsungMemory card: Bộ nhớ trongDung lượng Memory: 1GBThời gian ghi âm tối đa: 130giờKết nối với máy tínhChức năng nghe MP3 ...

Máy ghi âm SamSung YV-160 2GB

Máy ghi âm SamSung YV-160 2GB
Hãng sản xuất: SamsungMemory card: Bộ nhớ trongDung lượng Memory: 2GBThời gian ghi âm tối đa: 26giờKết nối với máy tínhChức năng nghe MP3 ...

Máy ghi âm SamSung YV-160 1GB

Máy ghi âm SamSung YV-160 1GB
Hãng sản xuất: SamsungMemory card: Bộ nhớ trongDung lượng Memory: 1GBThời gian ghi âm tối đa: 26giờKết nối với máy tínhChức năng nghe MP3 ...
Loading...